více o nás

Co je to SKRÝŠE

Občanské sdružení, které má sídlo na malém statku na hranici středních a jižních Čech, v malé osadě Skrýšov.

Co není SKRÝŠE

Nejsme církev, ani pobočka některé z církví. Nejsme odborné psychiatrické zařízení, nabízející ambulantní pomoc či terapeutické pobyty. Nejsme ani uzavřené společenství stejně věřících a stejně smýšlejících lidí. Chceme být a jsme otevřeným prostorem pro lidi, kteří cítí, že potřebují pomoc a orientaci ve svém životě.

Jak to tu vypadá

Máme dva domy. V tom, ve kterém bydlíme je velký sál bývalého hostince, kde pořádáme veřejné akce. V druhém domě máme hospodářské zázemí a v jeho podkroví chceme vybudovat jednoduché ubytování pro ty, kteří nás navštěvují. Okolo domu je velká zahrada a ohrazené pastviny, kde se pasou naše ovce, kozy a kůň. Podívejte se na fotografie.

Jak vznikla SKRÝŠE

Založili ji manželé Dan a Šimona Vepřkovi v říjnu 2010. Dan je povoláním řezbář a truhlář, Šimona je výtvarnice a učí keramiku v základní umělecké škole. Oba mají letité zkušenosti s vedením dětských táborů, výtvarných seminářů a tvořivých workshopů. Skrýši založili proto, že chtěli dát záštitu a formální podobu setkávání lidí, kteří sem stále častěji přicházeli se svými osobními problémy, pro radu a modlitbu.

Co tu děláme

Nabízíme prostor, útočiště a domácí prostředí těm, kteří hledají pomoc. Modlíme se s nimi a máme zkušenost, že tyto modlitby proměňují jejich životy. Organizujeme setkání lidí, kteří chtějí čerpat sílu ze společenství s ostatními. Mnohým to pomáhá řešit osobní a rodinné problémy.   Někdy to bývají setkání rodin, někdy akce pro děti, někdy malý kruh diskutujících, někdy výtvarný kurz, dílna nebo týdenní letní výtvarný workshop. V této činnosti nám pomáhají naše tři dospělé děti a jejich partneři.

Proč to děláme

Máme zkušenost, že každý může ve svém životě ztratit orientaci. Pocit marnosti, neshody s blízkými, prožitek, že nás ovládají síly, které nás vedou někam, kam sami nechceme, to všechno může zažít každý z nás. S radostí jsme zjistili, že prostředí našeho domu a společenství mnohým dává klid a sílu.  Sledujeme velmi často, jak modlitba, kterou s příchozími prožíváme, mění jejich schopnost a odhodlání znovu nastartovat svůj život a zbavit se tápání a závislostí, které je svazují. Taková pomoc druhým dává našemu životu smysl.

Co neděláme

Rozhodně nežádáme po nikom, aby věřil tomu, čemu věříme my. Nedáváme žádné recepty, jak „správně“ měnit svůj život. Nevytváříme uzavřené společenství lidí, kteří vědí lépe než ostatní, jak je třeba žít. Máme za to, že síla modlitby a božího slova změní toho, kdo je jim otevřený. My chceme vytvářet chráněný a klidný prostor, kde k takovému setkání s modlitbou může dojít.

Kdo to platí

Zatím jsme opravy stavení, sálu i náklady na jednotlivé akce hradili především ze svého a z příležitostných darů našich přátel. Je ale zřejmé, že pokud opravdu chceme být otevřeným prostorem, který je schopen přijímat ty, jež se chtějí zastavit a přemýšlet o svém životě, potřebujeme mít předvídatelné a jisté finanční zázemí.

Proč nehradíme potřeby sdružení ze svého

To děláme, ale je to možné jen do jisté míry. (přehled investic). Čas je jen jeden a stále častěji se dostává do konfliktu nutnost živit sebe a naši domácnost s potřebou věnovat čas lidem, kteří k nám přicházejí.

Proč vás prosíme o podporu

Pomoc a peníze, které našemu sdružení případně darujete, nám uvolní ruce, abychom se mohli věnovat lidem, kteří nás žádají o pomoc. Pokud by se nám podařilo sehnat dostatečně velký okruh lidí, kteří by pravidelně darovali sdružení malou částku – dejme tomu měsíčně dvěstě, tři sta korun, umožní to jednomu z nás věnovat svůj čas naplno lidem a přípravě akcí, které pro ně chystáme.  Žádáme vás o tuto pomoc s nadějí, že to, co jste vy nebo vaši blízcí ve Skrýši prožili, vám za tuto pravidelnou podporu stojí.

Jak nám můžete pomoci

Přečtěte si podrobný popis, jakým způsobem můžete podpořit naši činnost. Ale to základní je jednoduché. Potřebujeme dostavět podkroví, kde by mohli přespávat ti, kteří přijedou do Skrýše na některou z akcí. Potřebujeme financovat ta setkání, která se plně nezaplatí z příspěvku účastníků. Potřebujeme mít alespoň částečnou finanční jistotu, že můžeme svůj čas věnovat práci s lidmi. Vítáme jakoukoli pomoc, materiální i finanční, ale nejpřínosnější je pro nás, pokud nám pomůžete vybudovat okruh pravidelných drobných dárců. Tady jsou ti, kteří už nám pomáhají.

Co můžeme nabídnout my vám

Co chceme společně s vámi vytvořit

Místo, kde každý příchozí může načerpat sílu a odhodlání k životu, který bude vypadat tak, jak si on přeje.  Chceme s vaší pomocí vytvářet tu část světa, který je otevřený potřebným, je pevný a buduje to lepší v nás.