ucet

Zde je číslo účtu  926403153/0800

Děkujeme všem stávajícím příznivcům o. s. Skrýše za jejich podporu a sponzorské dary.

Každý dar je možné odepsat z daní na základě stanov občanského sdružení Skrýše.