Studium církevních dějin

Stručné dějiny křesťanství od roku 33 do roku 1216 a jejich postupný odklon od učení apoštolů.
Zde

 

Církevní dějiny

Dějiny dogmatu