Křesťanský víkend ve Skrýšově – Co nám říká Job (16. 5. 2015)

Daniel_150516_Skrýšov_kázání1_Job_nahlas

V rámci křesťanského víkendu ve Skrýšově měl Dan promluvu, kterou jsme rozdělili na tři části. Zde je ta první a věnuje se tomu, co nám říká o naší víře kniho Job.

Křesťanský víkend ve Skrýšově – Duch svatý (15. 5. 2015)

Daniel_150516_Skrýšov_kázání2_Duch svaty_nahlas

Druhá část Danielovy promluvy v rámci křesťanského víkendu ve Skrýšově.

Křesťanský víkend ve Skrýšově – Obrácení (14. 5. 2015)

Daniel_150516_kázání3_Obrácení_nahlas

Třetí část promluvy na křesťanském víkendu ve Skrýšově. Tentokrát o tom, co pro nás osobně znamená obrácení ke Kristu.

Kázání – O vymýtání démonů (5. 5. 2015)

Daniel_150505_Biograf_kázání_o vymýtání démonů_nahlas

Vymýtání démonů je i mezi křesťany vnímáno jako nevhodné a nebezpečné téma. Ale pro část z nás je konflikt s démonickým světem každodenní záležitost. Už v Písmu v Ježíšových promluvách se setkáváme s vyháněním démonům jako běžnou praxí.

Text: Matouš 12:22-32

Hraje_ Karel Vepřek

Kázání – Nikodém aneb jen ten, kdo se na rodil z vody a z Ducha, vejde do Božího království (7. 4. 2015)

Daniel_150407_Biograf_kázání_Nikodém_nahlas

Na setkání Ježíše s Nikodémem, židovským farizejem, tedy vzdělaným a vlivným člověkem, můžeme pochopit, jak je pro mnohé lidi i přímém setkání s Kristovou mocí obtížné přijmout fakt, že cesta do království Božího nevedeme cestami nauky a zásluh.  A jak těžké je přijmout Ježíše, když víme, jak velké změny v našem životě by to mohlo znamenat.

Text: Jan 3:1-10

Hraje: Karel Vepřek

Kázání – Neházejte perly sviním (21. 3. 2015)

Daniel_150321_Skrýšov_kázání_nesuďte nebo budete souzeni_nahlas

Často se setkáváme s lidmi, kteří nedodržují to základní křesťanské pravidlo – my nejsme ti, kdo mají soudit druhé. Některé z těch lidí můžeme přesvědčit svým příkladem, ale zvažujme, komu máme darovat náš čas a s kým ho jen ztrácíme místo toho, abychom ho věnovali skutečně potřebným.

 

Kázání – O smlouvě a vydanosti, kterou nám dává Bůh a kterou po nás žádá (3. 3. 2015)

Daniel_150303_Biograf_kázání_o vydanosti Bohu_nahlas

Bůh s námi chce žít vztahu, ale často to není snadný život. Žádá po nás vydanost stejnou, jakou se Bůh vydává nám. Smlouva, kterou s ním uzavíráme, na nás klade nečekané nároky, na něž nejsme připraveni.

Text: 1.Mo 15:1-21

Hraje: Karel Vepřek

Kázání – Zrno pšenice (3. 2. 2015)

Daniel_150203_Zatlanka_kázání_zrno pšenice_nahlas

Toužíme poznat Krista, ale často ho přehlédneme i tehdy, když se nám ukáže.

Text: Jan 12:20-36   … Amen, amen, říkám vám: Pokud zrno pšenice nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Pokud však zemře, přinese hojnou úrodu. Kdo lpí na svém životě, ten jej ztratí. Kdo na svém životě v tomto světě nelpí, uchrání jej k věčnému životu.

Hraje: Karel Vepřek

Kázání – Jsme dobrým místem, kde může Bůh bydlet? (6. 1. 2015)

Daniel_150106_Zatlanka_kázání_Jan Křtitel a pokání_nahlas

Jan Křtitel je pro nás vzorem v tom, jak důsledně vnímal Ježíšovo poslání a nadřazenost, byť to byl on, kdo Ježíše pokřtil. On je nám vzorem v tom, jak má vypadat naše pokání, jak se bránit pýše, která otevírá ďáblovi cestu do našich srdcí.

Text: Lukáš 7:24 – 28

« První ‹ Previous 1 23 31 32 33