Pavel Židům – Úkladný hřích není náhoda (30. 6. 2023)

Daniel_230630_PŽ_Úkladný hřích

Jestliže člověk poznal pravdu, že hříchy již byly vykoupeny, není už pro jeho hříchy omluvy.

Délka: 9´

Denní úvahy – Adam a Ježíš, synové Boží (26. 6. 2023)

Daniel_230626_DU_Adam a Ježíš

Nikdy nevíme, jaké budou naše děti, až v další generaci se ukáže, jakým člověkem a rodičem.

Délka: 10´

Pavel Židům – Sám nejsi nic (23. 6. 2023)

Daniel_230623_PŽ_Shromáždění

Nemůžeš si myslet, že patříš Kristu, když nemáš, s kým by ses sešel a mluvil o Bohu.

Délka: 8´

Denní úvahy – Vzchop se! (19. 6. 2023)

Daniel_230619_DU_Vzchop se

Nepodléhejme dojmu, že na nás padá část Ježíšovy slávy, a proto můžeme s lidmi jednat povýšeně.

Daniel: 8´

Pavel Židům – Povzbuzujme se k lásce a dobrým skutkům (16. 6. 2023)

Daniel_230616_PŽ_Dobré skutky

Dělat dobré věci pro druhé bývá výsledkem dlouhé a rozumem podložené práce.

Délka: 8´

Denní úvahy – Nepřišel jsem volat spravedlivé, ale hříšníky (12. 6. 2023)

Daniel_230605_DU_Sedm hříchů

Ze sedmera hlavních hříchů se dnes stala nemoc. Proto nepotřebujeme Mesiáše.

Délka: 10´

Pavel Židům – Nespoléhejme na budoucnost (9. 6. 2023)

Daniel_230609_PŽ_Budoucnost

Kdo žije v budoucnosti, nežije v realitě.

Délka: 8´

Denní úvahy – Nelijte víno do každého měchu (5. 6. 2023)

Daniel_230609_DU_Měchy

I ve víře si máme udržet pružnost myšlení a ochotu přijímat nové.

Délka: 11´

Pavel Židům – Co je to plná jistota víry (2. 6. 2023)

Daniel_230602_PŽ_Jistota víry

Jediným skutečným knězem nad Božím domem je Ježíš Kristus.

Délka: 12´

Denní úvahy – Sami na sebe nevidíme (29. 5. 2023)

Daniel_230529_DU_Pokrytectví

Pokrytec uvěří bludu, který sám o sobě u druhých vytvářel a ztratí povědomí o skutečnosti.

Délka: 6´

Pavel Židům – Kdo vstupuje skrze oponu (26. 5. 2023)

Daniel_230526_PŽ_Opona

K Bohu přicházíme skrze Ježíše Krista. Bez jeho zprostředkování bychom neměli víru ani spásu.

Délka: 9´

Denní úvahy – Pocit, že vím, je zrádný (22. 5. 2023)

Daniel_230522_DU_Vědět

Pozor na ty, kteří si myslí, že všechno vědí a mají ve všem jasno.

Délka: 12´

Pavel Židům – Kdo žije v Boží přítomnosti (19. 5. 2023)

Daniel_230519_PŽ_Boží přítomnost

Díky Ježíšově krvi smíme vstoupit do pravé svatyně a do Boží přítomnosti.

Délka: 6´

Denní úvahy – Proč nemáme odsuzovat druhé (15. 5. 2023)

Danil_230515_DU_Odsuzovat

Neodsuzujme druhé, snažme se jim pomáhat a zachránit jejich duši.

Délka: 9´

Pavel Židům – Nezapomeňte na svoje hříchy a špatnosti (12. 5. 2023)

Daniel_230512_PŽ_Hříchy

Odpuštění našich hříchů není vždy samozřejmé.

Délka: 6´

Denní úvahy – Chceme-li dědit, musíme být členy rodiny (8. 5. 2023)

Daniel_230508_DU_Dědictví

Umíme přijmout pokoj, který nám Ježíš odkazuje?

Délka: 10´

Pavel Židům – Své zákony jim vložím do jejich srdce (5. 5. 2023)

Daniel_230505_PŽ_Zákony

O zákonech nemusíme ani tak přemýšlet, jako je žít srdcem.

Délka: 8´

Denní úvahy – Kdo následoval Ježíše (2. 5. 2023)

Daniel_230502_DU_Pohrdnutí

Ti, kteří nechtěli následovat Ježíše, se rozhodli jím pohrdat.

Délka: 9´

Pavel Židům – Co znamená v Božích očích naše dokonalost (28. 4. 2023)

Daniel_230428_PŽ_Dokonalost

Ježíš odstranil hříchy, kněz jeho oběť může připomínat, ale jeho úkony nemají magickou moc.

Délka: 6´

Denní úvahy – Člověk učinil Boha ke svému obrazu (24. 4. 2023)

Daniel_230424_DU_Obraz Boha

V lidském konání a tvorbě vždy zrcadlíme Boží existenci. I tehdy, když si toho nejsme vědomi.

Délka: 10´

« První ‹ Previous 1 2 3 4 12 33 Next › Poslední »