Kázání – Proč věříme, že víme (22. 9. 2021)

Daniel_210921_kázání_VP_Co je pravda

Naše víra nás neopravňuje k přesvědčení, že všemu na světě rozumíme.

Délka: 6´

Denní úvahy – Dva židovští králové (20. 9. 2021)

Daniel_210920_DU_Komplexy

Často své sebevědomí podrážíme nezdravým porovnáváním se schopnostmi druhých.

Délka: 14´

Pavel Židům – Kde jsou meze bolesti a poslušnosti (17. 9. 2021)

Daniel_210917_PŽ_5_8_Bolest

Právě utrpení a bolest je krajní zážitek, který nás učí pochopení našich mezí a také poslušnosti.

Délka: 6´

Denní úvahy – Jaká je naše schopnost soucitu (14. 9. 2021)

Daniel_210913_DU_Soucit

Jsou chvíle, kdy na věcech, které se dějí, nemůžeme nic změnit, kdy můžeme jen soucítit.

Délka: 13´

Denní úvahy – Jak mluvit s dětmi o víře (6. 9. 2021)

Daniel_210906_DU_Děti a víra

Dítě je vždy otevřené novým věcem a přijímá je bez předsudků a potřeby všemu rozumět.

Délka: 9´

Pavel Židům – Tíseň ze smrti (3. 9. 2021)

Daniel_210903_PŽ_5_7_Tíseň smrti

Ježíš zažíval reálnou a lidskou tíseň ze smrti a nejistotu svého osudu.

Délka: 7´

Denní úvahy – Co je to smrt (30. 8. 2021)

Daniel_21O830_DU_Smrt

Je mnoho možností a situací spojených se smrtí, kterými budeme muset projít.

Délka: 11´

Pavel Židům – Král a kněz (27. 8. 2021)

Daniel_210827_PŽ_5_6_Král a kněz

Jen Melchisedech byl knězem i králem zároveň, stejně jako Ježíš.

Délka: 4´

Denní úvahy – Milovat Ježíše (23. 8. 2021)

Daniel_210823_DU_Milovat Ježíše

Když nejsem schopen lásky, nemohu milovat. A pokud neumím milovat, nemohu poznat Boha.

Délka: 11´

Pavel Židům – Rodičovství má mnoho podob (20. 8. 2021)

Daniel_210820_PŽ_5_5_Rodičovství

V životě jsem tím, k čemu se hlásím a čemu věřím.

Délka: 8´

Denní úvahy – Proč je důležité umět měnit názory (16. 8. 2021)

Daniel_210816_DU_Názor

Kdo neumí změnit názor, ten nemůže změnit ani sám sebe.

Délka: 10´

Pavel Židům – Čest velekněžské služby (13. 8. 2021)

Daniel_210813_PŽ_5_4_Aron

Áronova hůl v truhle smlouvy byla znamením velekněze.

Délka: 5´

Denní úvahy – Hodnoty jsou to, co nás spojuje (9. 8. 2021)

Daniel_210809_DU_Hodnoty

Blízké vztahy se dají vybudovat jen na společných duchovních hodnotách.

Délka: 10´

Pavel Židům – Velekněz je dnes jen jeden (6. 8. 2021)

Daniel_210806_PŽ_5_1-3_Velekněz

Není na světě člověka, který by z nás mohl snímat hříchy.

Délka: 6´

Denní úvahy – Víme, jak dnes zní dobrá zpráva? (2. 8. 2021)

Daniel_210802_DU_Relativismus

Rozlišujme mezi růzností pohledu na život a morálním relativismem.

Délka: 6´

Pavel Židům – S důvěrou přistupujme k Božímu trůnu (30. 7. 2021)

Daniel_210730_PŽ_4_16_Důvěra

Všichni potřebujeme Boží pomoc a milost.

Délka: 7´

Denní úvahy – Nepropadejme sklíčenosti (26. 7. 2021)

Daniel_210726_DU_Nálada

Naše duševní a duchovní rozpoložení ovlivňuje i ty okolo nás.

Délka: 7´

Pavel Židům – Velekněz v každém ohledu jako my (23. 7. 2021)

Daniel_210723_PŽ_Velekněz

Ježíš byl velekněz, který znal obyčejný život.

Délka: 9´

Denní úvahy – Proč je nutné mít přátele (19. 7. 2021)

Daniel_210719_DU_Přátelé

Na lidech se učíme, jak milovat Boha.

Délka: 11´

Pavel Židům – Jaké je naše vyznání (16. 7. 2021)

Daniel_210716_PŽ_Vyznání

Hřích je bariérou, která nám brání na cestě k Bohu.

Délka 7´

« První ‹ Previous 1 9 10 11 12 13 21 33 Next › Poslední »