2019-03-09 U minoritů, 3. promluva – Jdi a už nehřeš

Naše obrácení začíná tím, že přestaneme soudit. Jen Boží soud je soud osvobození. Ježíš vzal na sebe úděl každého z nás. Proto můžeme žít a proto nesmíme soudit. Protože žijeme na dluh.

Lidé mají strach, že odpuštěním bagatelizují zlo. Právě proto, že vím, že je to zlo a že ho nelze v tomto světě odstranit jiným způsobem, tak spěchám, abych odpustil. A pro jistotu… „Pane odpusť mu už dopředu, žehnej mu. Vždyť ten člověk neví, co dělá.“

V každém z nás je částečně ta cizoložná žena a v každém z nás je částečně ten farizeus, který ji chce kamenovat. Ale my nejsme povoláni ani kamenovat sami sebe. My jsme povoláni si přiznat hřích a vyznat a v té chvíli se setkáme s Pánem a budeme s ním jako ona v tom osvobozujícím dialogu lásky.