2019-03-09 U minoritů, 2. promluva – Evangelium v evangeliu

Hříšník se nemá obrátit ke spravedlnosti, ale spravedlivý se má obrátit k vnímání vlastní hříšnosti a tím k přijetí milosrdenství.

Pro nás není tím skutečným zlem hřích, ale to, že se díváme na sebe.

Kořen hříchu obou těch synů je v jejich podivné představě o otci… Hlavním dramatem našeho života je objevit Boha takového, jaký je.