2019-02-14 Křesťan v pubertě – večery nad Božím Slovem 06

Co to znamená být duchovně dospělý?

Na jedné straně Ježíš říká: „jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do nebeského království“… a na druhé straně apoštol Pavel říká: „všechno dětské jsem odložil“.

Jak tedy máme být děti a nemáme být děti a jak se máme stát dospělými ve víře?