2018-12-13 Postavit dům nestačí – večery nad Božím Slovem 04

Když neděláme to, co chce Bůh, tak ať děláme cokoliv – i v náboženské oblasti -, tak je to iluze. Iluze vlastní dokonalosti, vlastní služby, vlastní důležitosti. Nakonec nás to vzdaluje od Pána a slovy evangelia je to „nepravost“.

Pán Ježíš neobchází řádné cesty. Žádné osobní zjevení nenahradí Boží Slovo. Neexistuje žádné vedení Duchem svatým a žádné pravé duchovní prožitky, které by byly odtrženy od Božího Slova. … Do jaké míry milujeme Ježíše, do takové chceme žít to, co on říká. Dělicí čarou mezi skutečným Ježíšovým učedníkem a tím, který tak vypadá, je poslušnost Božímu Slovu.