2018-11-08 Od malověrnosti k víře – večery nad Božím Slovem 03

Ježíš často oslovuje učedníky výrazem malověrní, jako by to bylo jejich druhým příjmením.

Víra je osobní vztah důvěry a lásky k Bohu, který si mě zamiloval, dal mi to poznat a já jsem to poznal.

Víra je vstupní branou do neviditelného duchovního světa.
Ďábel má svoji napodobeninu vstupu do neviditelného světa – skrze magii.