Základy víry – úvod – Na čem stojí náš vztah ke Kristu

Základy víry – úvod – Na čem stojí náš vztah ke Kristu (1. 10. 2019)

Daniel_190903_základy_0_úvod

Zahajujeme nový cyklus, který zhruba v deseti lekcích popíše základy, na nichž je vybudována křesťanská víra. Označovat ho budeme vždy tímto logem se symbolem křtu. V krátkém úvodu je popsáno, proč je vůbec důležité se zabývat tím, na čem je křesťanství postaveno.

Délka: 21´