Večeře Páně – Kázání – O slovech láska a milovat

Večeře Páně – Kázání – O slovech láska a milovat (24. 12. 2017)

Daniel_171219_Bohnice_VP_kázání_O slovech_nahlas

Slova milovat a láska dnes používáme v jiném, daleko osobnějším a fyzičtějším smyslu, než tomu bylo v biblických textech. Ty se jimi snažily postihnout především osobního jednotu s Bohem.

Délka: 18´