Večeře Páně – Kázání – My sami jsme Božím domem

Večeře Páně – Kázání – My sami jsme Božím domem (19. 4. 2017)

Daniel_170419_Chaberská_kázání_My jsme Boží chrám_nahlas

Často budujeme světské domy, aniž vnímáme, že my sami, naše těla a mysli,  jsou Božím domem a měli bychom jim věnovat alespoň tolik pozornosti, píle a úsilí jako domům, v nichž bydlíme.