Večeře Páně – Kázání – Jak velký byl hřích Piláta Pontského?

Večeře Páně – Kázání – Jak velký byl hřích Piláta Pontského? (27. 2. 2018)

Daniel_180227_Večeře Páně_kázání_Pilátův hřích

Umíme ve svém životě určit, kdy to, co děláme, je určeno pro Boha a kdy je to naše „privátní záležitost“.  A může být jeden čin pro různé osoby v různé míře hříšný?

Text: Jan 19:9-11

Délka: 16´