Kázání – Jsme dobrým místem, kde může Bůh bydlet?

Kázání – Jsme dobrým místem, kde může Bůh bydlet? (6. 1. 2015)

Daniel_150106_Zatlanka_kázání_Jan Křtitel a pokání_nahlas

Jan Křtitel je pro nás vzorem v tom, jak důsledně vnímal Ježíšovo poslání a nadřazenost, byť to byl on, kdo Ježíše pokřtil. On je nám vzorem v tom, jak má vypadat naše pokání, jak se bránit pýše, která otevírá ďáblovi cestu do našich srdcí.

Text: Lukáš 7:24 – 28