Kázání – Spaseni nebudeme za znalost nauky

Kázání – Spaseni nebudeme za znalost nauky (10. 5. 2016)

Daniel_160503_Krkonošská_samařská žena_nahlas

Rozhovor Ježíše se samařskou ženou u Jákobovy studny je obrazem, který nám ukazuje, jak bez oklik a přímo můžeme jít k samé podstatě víry a pravého uctívání. Rozhodující je upřímnost, s níž milujeme Boha. Spaseni mohou být i ti, kteří přicházejí k Ježíšovi poprvé, bez znalosti nauky, ti, kteří mají za sebou různé způsob uctívání. Ale pokud chtějí uctívat Boha upřímně v Duchu a pravdě, je jim cesta ke spasení otevřená, protože takové Bůh vyhledává.  Církve a systémy vyznání a víry nám mohou někdy pomoci, ale vztah k Bohu za nás nezařídí. To musíme udělat sami.