Biblická hodina – Jsme pošetilí stejně jako Galaťané?

Biblická hodina – Jsme pošetilí stejně jako Galaťané? (25. 9. 2018)

Daniel_180925_Bohnice_biblická hodina_Galatským_nahlas

Apoštol Pavel se ptá Galatských, proč jsou tak pošetilí, že žádají hmatatelných důkazů pro svou víru. Připomínka platná dodnes i pro nás, abychom si uvědomili, jak důležitá je cesta, kterou přicházíme ke Kristu.

Text: Gal 3:1-5

Délka: 19´