Reformace

Stránka je věnována důležitosti reformace v církevních dějinách až po současnost. 

Co je reformace a co znamená je zde
Hrubý přehled reformačních dějin (prezentace) – hrubý přehled reformace
Co může říci česká reformace českému člověku dnes? zde

Pět hlavních principů ze kterých reformace vzešla

1. Sola scriptura (jedině písmo) zde
Článek vystihující důležitost principu sola scriptura  zde
2. Sola fide (pouze vírou)  zde
3. Sola gratia (pouze milostí) zde
4. Solus Christus (jedině Kristus) zde
5. Soli deo gloria (jedině Bohu sláva) zde


Deklarace za návrat ke kořenům reformace zde


Hlavní osobnosti reformačního a poreformačního období
Jan Viklef
Jan Hus
-Jeroným Pražský
-Petr Chelčický
-Jan Blahoslav
Martin Luther
-Jan Kalvín
Ulrich zwingli

Jan Amos Komenský – Historie o těžkých protivenstvích církve české

zde