2019-01-10 Moc a bezmoc Slova – večery nad Božím Slovem 05

Je potřeba, aby dospělý člověk uvěřil více slovu evangelia než vlastním myšlenkám a vlastní zkušenosti.

Proč Ježíš rozsévá na cestu, na skálu a do trní?

Boží Slovo v nás rodí Krista, když přijmeme jeho slovo. A to se časem projeví navenek.

Ten, kdo nepřivykne Božímu Slovu jako každodenní stravě, zůstává duchovně nedospělý a to se projeví tím, že nedovede rozeznat dobro a zlo, co je správné a co není. I kdyby byl sebevzdělanější, sebezkušenější.

Mnoho lidí zaměňuje duševní a duchovní. Mají pocit, že duchovní je to, že se cítím dobře, mám zážitek, že něco prožívám, cítím… Nemusím cítit vůbec nic. Křesťanský život je o duchu svatém v nás a to není o pocitech, ale o moci Boží, o pravdě Boží, o lásce Boží.