2018-09-13 Obrácení věřících – večery nad Božím Slovem 01

„Proč tak divný název? Copak věřící potřebují obrácení? … Obrácení, ke kterému zve Ježíš, je obrácení od sebe ke Kristu, aby se člověk ve svém životě nemotal kolem sebe, ale přijal Ježíše… Druhý rozměr obrácení tzv. věřícího člověka: obrátit se od svého náboženského konání k živému Bohu… To nejtěžší obrácení  je obrácení z náboženské pýchy… Dítě nespoléhá na to, co všechno v životě udělalo, ale jeho hodnota je v tom, komu patří, kdo ho miluje a koho ono miluje.“