(co tu děláme)

Co tu děláme

Nabízíme prostor, útočiště a domácí prostředí těm, kteří hledají pomoc. Modlíme se s nimi a máme zkušenost, že tyto modlitby proměňují jejich životy. Organizujeme setkání lidí, kteří chtějí čerpat sílu ze společenství s ostatními. Mnohým to pomáhá řešit osobní a rodinné problémy.   Někdy to bývají setkání rodin, někdy akce pro děti, někdy malý kruh diskutujících, někdy výtvarný kurz, dílna nebo týdenní letní výtvarný workshop. V této činnosti nám pomáhají naše tři dospělé děti a jejich partneři.

Proč to děláme

Protože máme zkušenost, že každý může ve svém životě ztratit orientaci. Pocit marnosti, neshody s blízkými, prožitek, že nás ovládají síly, které nás vedou někam, kam sami nechceme, to všechno může zažít a zažívá každý z nás. S jistým překvapením jsme zjistili, že prostředí našeho domu a společenství mnohým dává klid a sílu.  Sledujeme velmi často, jak modlitba, kterou s příchozími prožíváme, mění jejich schopnost a odhodlání znovu nastartovat svůj život a zbavit se tápání a závislostí, které je svazují. Taková pomoc druhým dává i našemu životu smysl.

Co neděláme

Rozhodně nežádáme po nikom, aby věřil tomu, čemu věříme my. Nedáváme žádné recepty, jak „správně“ měnit svůj život. Nevytváříme uzavřené společenství lidí, kteří vědí lépe než ostatní, jak je třeba žít. Máme za to, že síla modlitby a božího slova změní toho, kdo je jim otevřený. My chceme vytvářet chráněný a klidný prostor, kde k takovému setkání s modlitbou může dojít.

KDO JSME   >   CO TU DĚLÁME   >   KDO TO PLATÍ  >  CO CHCEME VYTVOŘIT