Kázání – Okamžik našeho života

Kázání – Okamžik našeho života (1. 9. 2015)

Daniel_150901_Biograf_kázání_okamžik života_nahlas

Kristus bude náš život posuzovat v jeden okamžik. Který to bude? To nevíme. Bude brát ohled na to, co se stalo předtím? Pokud ne, není to nespravedlivé? Jen zdánlivě. Je důležité myslet celý život na okamžik, kdy staneme před Pánem. Může nastat kdykoli. Proto máme vnímat jeho důležitost a chovat se podle toho. Celý život máme být v každém okamžiku připraveni na setkání s Pánem.