2018-10-11 Osobní povolání – večery nad Božím Slovem 02

„Povolání není práce, ale poslání a služba. Bůh volá člověka k osobnímu vztahu, který byl narušen hříchem. Bez tohoto vztahu se nemůže odehrát v rovině křesťanské víry nic.
Když je člověk pevný a jistý ve svém povolání, tak nemá potřebu se srovnávat s druhými.
Není důležité, jestli jsi strojvůdce, inženýr, lékař, žena v důchodu, matka, která zůstala celý život s dětmi. Je to úplně jedno. Buďto je tvůj život službou a povoláním nebo je prací a zaměstnáním a to radosti často moc nepřináší.“