(kdo to platí)

Kdo to platí

Zatím jsme opravy stavení, sálu i náklady na jednotlivé akce hradili především ze svého a z příležitostných darů našich přátel. Je ale zřejmé, že pokud opravdu chceme být otevřeným prostorem, který je schopen přijímat ty, jež se chtějí zastavit a přemýšlet o svém životě, potřebujeme mít předvídatelné a jisté finanční zázemí.

Proč nehradíme potřeby sdružení ze svého

To děláme, ale je to možné jen do jisté míry. (přehled investic). Čas je jen jeden a stále častěji se dostává do konfliktu nutnost živit sebe a naši domácnost s potřebou věnovat čas lidem, kteří k nám přicházejí.

Proč vás prosíme o podporu

Protože pomoc a peníze, které našemu sdružení případně darujete, nám uvolní ruce, abychom se mohli věnovat lidem, kteří nás žádají o pomoc. Pokud by se nám podařilo sehnat dostatečně velký okruh lidí, kteří by pravidelně darovali sdružení malou částku – dejme tomu měsíčně dvě stě tři sta korun, umožní to jednomu z nás věnovat svůj čas naplno lidem a přípravě akcí, které pro ně chystáme.  Žádáme vás o tuto pomoc s nadějí, že to, co jste vy nebo vaši blízcí ve Skrýši prožili, vám za tuto pravidelnou podporu stojí.

Jak nám můžete pomoci

Přečtěte si podrobný popis, jakým způsobem můžete podpořit naši činnost. Ale to základní je jednoduché. Potřebujeme dostavět podkroví, kde by mohli přespávat ti, kteří přijedou do Skrýše na některou z akcí. Potřebujeme financovat ta setkání, která se plně nezaplatí z příspěvku účastníků. Potřebujeme mít alespoň částečnou finanční jistotu, že můžeme svůj čas věnovat práci s lidmi. Vítáme jakoukoli pomoc, materiální i finanční, ale nejpřínosnější je pro nás, pokud nám pomůžete vybudovat okruh pravidelných drobných dárců. Tady jsou ti, kteří už nám pomáhají.

Co můžeme nabídnout my vám

Máte-li přímou zkušenost, že modlitba a setkání ve Skrýši proměnily alespoň něco ve vašem životě nebo životě vašich blízkých, pak nabízíme pocit, že se účastníte na něčem, co je důležité a činí svět okolo vás vstřícnější a přátelštější. A čistě prakticky vám nabízíme možnost, kdykoli přijet na některou z akcí a ověřit si, že váš příspěvek využíváme v souladu s tím, co tu o sobě tvrdíme a co příchozím nabízíme a slibujeme.

KDO JSME  >  CO TU DĚLÁME  >  KDO TO PLATÍ  >  CO CHCEME VYTVOŘIT