Co není evangelium

„Mám malou důvěru v ty osoby, které hovoří o tom, že dostávají přímá zjevení od Pána, jako by se On zjevil jinak než v a skrze evangelium. Jeho Slovo je tak plné, tak dokonalé, že to, aby Bůh dával jakákoliv nová zjevení je pro mě zcela zbytečné. Činit tak by bylo potupit dokonalost toho Slova.“

Charles Spurgeon – (kdo byl zde)


Studium duchovního pozadí různých hnutí, sekt, učení, bludů, projevů a znamení, církví i církevní historie, nás učí schopnosti rozeznávat a dnes, víc než kdykoli jindy, se potřebujeme zorientovat v tomto minovém poli nástrah. Potřebujeme poctivě zkoumat v nás samých motivy naší vlastní víry a nalézt ty pravdy, kterých se můžeme přidržovat a zodpovědně je předávat dál.


Něco z historie

Především bych chtěl doporučit skvěle vedené stránky za účelem podání informací týkajících se učení, historie a praxe různých proudů, kterým se nyní v křesťanských církvích dostává značné publicity a popularity.
Biblická apologetika (obrana) – zde

Stručný přehled historie letničního a charismatického hnutí – zdefiletype_pdf (1) A svedou mnohé PDF – 
Kniha o spiritismu v křesťanství (historie a současnost)
filetype_pdf (1) F. A. Mesmer, magnetismus a hypnóza – Kniha o vlivu hypnózy v křesťanství.
filetype_pdf (1)Teologické kořeny a současná teologie Nové apoštolské reformace – Kdo má opravdový zájem o studium počátků charismatických hnutí až po současnost, tak je tato disertační práce tím pravým. Vedle toho doporučuji stránky Biblické apologetiky, které vysvětlují další věci, na které budete v této studii narážet.


Následující čtyři videa jsou pro silné povahy a jsou dosti šokující !!! Ale jako obeznámení se s tím, co přineslo otevření se Torontskému požehnání, to jistě stačí. Tyto manifestace prochází naprosto všemi církvemi a denominacemi.

Varování

Torben sondegard je podvodník


 

Video níže nejlépe vystihuje výňatek z přednášky Phila Jonsona :

Moje nejoblíbenější kniha na téma církevní historie pochází z 19. století ze Skotska – Historical Theology od Williama Cunninghama. Cunningham zkoumal falešné doktríny, které se šířily v prvním století křesťanstvím, a napsal toto: „Mnohé hereze prvního a druhého století se velmi podobají blouznění šílenců, kteří nenásledovali žádnou danou normu, ať už přirozenou nebo nadpřirozenou, ať rozum nebo Písmo, ale kteří při vytváření svých systémů poskytli plný prostor své představivosti.“ To by mohl být popis současného charismatického hnutí. Lidé si ve svém vlastním srdci a ve vlastní představivosti vysnívají doktríny a tvrdí, že jim je sdělil Bůh. Přesně k tomu dnes dochází v charismatickém hnutí. Prosakuje to dál a dál do teologických kruhů, ke kterým patříme, a proto musíme být statečnější, mluvit nahlas a zastavit to.

Jděte vylít vaničku, na jejímž dně se usadilo stoleté bahno – to není dítě. Je čas vyčistit odpad.


 

Velmi zajímavá přednáška o historii letničně-charismatických hnutí a jeho dopadu na dnešní podobu křesťanství

 


 

Trojdílný velmi hutný čtyřhodinový dokument o rozlišovacích schopnostech 

Manipulace

 

Zábavný ale i udivující dokument discovery chanel o manipulaci lidské mysli.


 

Mariánský kult a démonické pozadí

Knihy  a studie zabývající se problematikou uctívání Marie a jejích zjevení. Co o Marii říká Bible?

 Marie PDF
 Zprávy z nebes PDF

            Panna maria- ISIS PDF

 

Dokument mající 1:19 min pojednávající o mariánských zjeveních

Přednáška Richarda Bennetta-Marie,biblická pravda a Římskokatolická tradice


 

Katolicizmus

Doporučuji stránky se svědectvími bývalých kněží Římskokatolické církve o jejich obrácení, cestě odloučení od církve jako Instituce a přiblížení se církvi jako k živému organismu.
Zde – Dále od Říma blíže k Bohu

filetype_pdf (1)
 Je Římskokatolické učení založeno na Biblické pravdě?

Jiný ježíš-Eucharistie