Kázání – Zrození ke svobodě

Kázání – Zrození ke svobodě (2. 2. 2016)

Daniel_160202_Krkonošská_kázání_zrozeni ve svobodě_nahlas

Jsme zrozeni ke svobodě. Je ale na nás, abychom tomu uvěřili, abychom dali příležitost Božímu Duchu, aby v nás působil. Smyslem procesu, kterým každý z nás jako věřící prochází, je, aby se v nás zformoval Kristus.

Text: Galatským 4:19-31