Vyučování – Co pro křesťana znamená být zdravý – 2. část

Vyučování – Co pro křesťana znamená být zdravý – 2. část (7. 6. 2017)

Daniel_171125_Skrýšov_vyučování_Křesťan a zdraví_2_nahlas

K čemu vlastně máme zdraví? Jak se mají křesťané vztahovat k medicíně? A máme se modlit za uzdravení své nebo druhých? Neudělali jsme si ze zdraví druhého Boha, pro kterého občas zapomínáme na skutečného stvořitele a jeho záměry? Téma, jak se mají chovat křesťané ke svému tělu a zdraví, skrývá mnohá složitá a kontroverzní témata.