Vyučování – Co je to pokání

Vyučování – Co je to pokání (3. 4. 2018)

Daniel_180403_Krkonošská_vyučování_pokání_nahlas

Cyklus, v němž si objasňujeme nejužívanější křesťanské pojmy, se tentokrát věnuje pokání. Co to vlastně je? Odsouzení vlastních činů?  Prostá lítost nad tím, co jsme udělali? Pokání je jeden z možných postojů k vlastním chybám. Jsou to dveře, kterými když projdeme, můžeme dojít k odpuštění.

Délka:  23´