Večeře Páně – Kázání – Umíme přijmout ponížení?

Večeře Páně – Kázání – Umíme přijmout ponížení? (23. 1. 2018)

Daniel_180123_VP_Kázání_Přijmout ponížení_nahlas

Křesťané obvykle očekávají, že je čeká život postavený ne snad na slávě a bohatství, ale přinejmenším na morální převaze nad okolím. Jaksi přirozeně očekáváme, že život ve víře nám přinese důstojnost.  Ale biblické texty ukazují, že téměř s jistotou náš čeká spíše odmítnutí a ponížení. Jsme na něj připraveni?

Text: Jan   18:19 – 24

Délka: 15´