Večeře Páně – Kázání – O přátelství, otroctví a službě

Večeře Páně – Kázání – O přátelství, otroctví a službě (24. 10. 2017)

Daniel_171024_Večeře Páně_kázání_O přátelství, otroctví a službě_nahlas

Ježíš v této pasáži Janova evangelia mluví o přátelích jako o těch, kteří vědomě činí jeho vůli, na rozdíl od služebníků, kteří poslouchají, aniž vědí, co by jeho pán učinil. Udělejme si jasno v tom, co pro nás dnes znamenají pojmy jako přátelství či služba.

Text: Jan 15:13-17