Večeře Páně – Kázání – Kdy jsme jako nevěřící Tomáš

Večeře Páně – Kázání – Kdy jsme jako nevěřící Tomáš (27. 3. 2018)

Daniel_180327_VP_kázání_nevěřící Tomáš_nahlas

Příběh o apoštolovi, který Ježíšovu vzkříšení uvěřil až ve chvíli, kdy mohl vložit ruce do jeho ran, je v mnohém příběhem moderního člověka, který je ochoten uvěřit něčemu jen jsou-li k dispozici hmatatelné důkazy. Ale překvapivě mnoho klíčových rozhodnutí ve svém životě děláme na základě  skutečné víry, tedy přesvědčení, že věci se odehrají  předpokládaným způsobem, byť jistotu nemáme. Je takové rozhodnutí méně cenné a přináší horší výsledky?

Délka: 18´