Večeře Páně – Kázání – Dejte Bohu čas, ať k vám dolehne jeho hlas

Večeře Páně – Kázání – Dejte Bohu čas, ať k vám dolehne jeho hlas (22. 5. 2018)

Daniel_180522_VP_Bohnice_kázání_Galatským_nahlas

Když máme v nějaké životní situaci pocit, že k nám promluvil Bůh, jak se zachováme? Jsme oslněni vlastní důležitostí, tím, že právě nás Bůh oslovil?  Máme potřebu o tom každému vyprávět? Ale vnímali jsme, co nám doopravdy říká? Dali jsme Bohu dost vlastního času, klidu a soustředění, aby k nám jeho sdělení opravdu mohlo dolehnout?

Text: Galatským 1:15-20

Délka: 15´