Křesťanský víkend ve Skrýšově – Ježíš byl člověk jako my

Křesťanský víkend ve Skrýšově – Ježíš byl člověk jako my (18. 6. 2017)

Daniel_170617_Skrýšov_kázání_Kristus byl člověk_nahlas

Ježíš byl v okamžiku své smrti vystaven stejným pochybnostem, nejistotě a osamění před ďáblem jako kterýkoli člověk. Je důležité vzít vážně lidskou stránku Ježíšovy osobnosti, protože bez toho nejsme schopni plně pochopit Boží záměr a význam jeho oběti.

Text: Jan  20:1-10