Kázání – O pokoře, které brání pýcha

Kázání – O pokoře, které brání pýcha (5. 1. 2016)

Daniel_160105_Krkonošská_kázání_pokora a pýcha_nahlas

Pýcha je tou hlavní překážkou na naší cestě k Bohu. Náš pocit, že jsme v něčem lepší než druzí, často i ve víře a oddanosti, je ve skutečnosti nejčastějším zdrojem nesvárů a rozmíšek mezi těmi, kteří se hlásí ke společnému Bohu, ale jen těžko hledají cestu k sobě navzájem.

Text: Filipským 2:1-15

Hraje: Karel Vepřek