Kázání – Zrno pšenice

Kázání – Zrno pšenice (3. 2. 2015)

Daniel_150203_Zatlanka_kázání_zrno pšenice_nahlas

Toužíme poznat Krista, ale často ho přehlédneme i tehdy, když se nám ukáže.

Text: Jan 12:20-36   … Amen, amen, říkám vám: Pokud zrno pšenice nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Pokud však zemře, přinese hojnou úrodu. Kdo lpí na svém životě, ten jej ztratí. Kdo na svém životě v tomto světě nelpí, uchrání jej k věčnému životu.

Hraje: Karel Vepřek