Kázání – Proč tak často a rychle ztrácíme víru

Kázání – Proč tak často a rychle ztrácíme víru (8. 1. 2017)

Daniel_170103_Krkonošská_kázáni_Izraelité na poušti_nahlas

Příběh Izraelitů na poušti ukazuje, jak i ti, kteří viděli a zažili mocné Boží činy, ztráceli víru a nebyli schopni zbavit se myšlení otroka. Víra je to, co v sobě musíme obnovovat každý den. Nedá se uschovat, našetřit na „horší časy“, nebo si ji opatřit jednou pro vždy.