Kázání – Proč Bůh nenávidí rozvod

Kázání – Proč Bůh nenávidí rozvod (1. 11. 2016)

Daniel_161101_Krkonošská_kázání_Malachiáš _nahlas

Božím záměrem je, abychom žili s druhými v jednotě ducha. Rozpad vztahů, ať už jde o vztahy přátelské nebo manželské, znamená vždy i rozdělení rozdělení ducha.  Ač si to často nepřipouštíme, každý vztah je navždy, vztahy nejsou něco přechodného, co lze opustit nebo zapomenout.