Kázání – Obrácení není jednou provždy, stále musíme hledat směr

Kázání – Obrácení není jednou provždy, stále musíme hledat směr (5. 9. 2017)

Daniel_170905_Krkonošská_kázání_O obrácení_nahlas

Míváme občas pocit, že obrácením k Bohu získáváme jakousi neomylnost ve svých životních rozhodnutích a postojích. Je to omyl. Na cestě s Ježíšem a k Bohu nás čeká neustálé hledání správného směru.

Text: Lu 22:28-34