Kázání – O lásce, kterou od Boha dostáváme a kterou máme předávat druhým

Kázání – O lásce, kterou od Boha dostáváme a kterou máme předávat druhým (2. 7. 2015)

Daniel_150702_kázání_O lásce_nahlas

My reprezentujeme Boha na zemi, Bůh se projevuje skrze nás. Proto by z nás měla prýštit Boží láska, kterou od něj bezpodmínečně dostáváme.  Aby se tak mohlo stát, musíme zahnat strach, že jí nejsme hodni, přijmout ji, dovolit, aby Bůh byl ve mně  a já v něm, dovolit, aby láska tryskala na druhé lidi, aby to oni vnímali a toužili Boha milovat způsobem, který ve mně vidí.