Kázání – Není Bůh nespravedlivý?

Kázání – Není Bůh nespravedlivý? (2. 5. 2017)

Daniel_170502_Krkonošská_kázání_Nespravedlivý Bůh_nahlas

Jak to, že Bůh tak často obdaří milostí a požehnáním ty, o nichž si myslíme, že si to nezaslouží. A naopak ty, kteří mu projevují oddanost a úctu, opomine. Není Bůh nespravedlivý? A jak máme vlastně rozumět jeho záměrům?

Text:  Římanům 9:6-24