Kázání – Jak se dozvíme, co po nás Bůh vlastně chce

Kázání – Jak se dozvíme, co po nás Bůh vlastně chce (24. 2. 2018)

Daniel_180224_Skrýšov_kázání_O Kristu a Boží vůli_nahlas

Nečekejme, že s námi bude Bůh nadpřirozeně komunikovat o tom, jaké s námi má záměry.  Jak tedy máme zjistit Boží vůli, kde máme vzít jistotu, že ji opravdu naplňujeme? Někdy si myslíme, že Kristus na tom byl lépe, protože rozmlouval s Bohem přímo. Ale bylo to tak?

Délka: 31´