citáty

„Ten, kdo čte Bibli, aby jí vytýkal chyby, brzy jistí, že Bible vytýká chyby jemu.“

Zdroj: http://citaty.net/autori/charles-spurgeon/?q=272957


 

„Vystříhejte se samospravedlnosti. Černý ďábel prostopášnosti hubí své stovky, ale bílý ďábel samospravedlnosti hubí své tisíce.“

Zdroj: http://citaty.net/autori/charles-spurgeon/?q=272937


 

„Požitek, tak nazývaný, je vrahem vážného přemýšlení. Toto je věk nadměrné zábavy. Každý po ní dychtí, jako dítě po svém chrastítku.“

Zdroj: http://citaty.net/autori/charles-spurgeon/?q=272939


„Jak málo respektu chovám vůči ďáblovi, dávám mu přednost před knězem, který předstírá, že odpouští hříchy; neboť dokonce i ďábel je příliš počestný na to, aby předstíral, že dává Božím jménem rozhřešení.“

Zdroj: http://citaty.net/autori/charles-spurgeon/?q=272893


„Ze všech přeludů, které kdy lidi zmámily, a pravděpodobně ze všech rouhání, které byly kdy vyřčeny, nic nebylo absurdnější a nic nevyplodilo větší zlo všeho možného druhu, než myšlenka, že římský biskup může být hlavou církve Ježíše Krista.“

Zdroj: http://citaty.net/autori/charles-spurgeon/?q=272897


„Dbejte o zrnko víry více, než o mnoho vzrušení.“

Zdroj: http://citaty.net/autori/charles-spurgeon/?q=272890


„Je-li v církvi, k níž příslušíš, něco, co je proti inspirovanému Slovu, opusť tu církev.“

Zdroj: http://citaty.net/autori/charles-spurgeon/?q=272870


„(K nevěstě na svatbě:) Podle učení apoštola „muž je hlava ženy“. Nesnaž se být hlavou; ale buď krkem, pak můžeš hýbat hlavou, kterýmkoliv směrem chceš.“

Zdroj: http://citaty.net/autori/charles-spurgeon/?q=272864


„Začněte učit brzy, neboť děti začínají brzy hřešit.“

Zdroj: http://citaty.net/autori/charles-spurgeon/?q=272862


„Ze dvou zel si nevyber ani jedno.“

Zdroj: http://citaty.net/autori/charles-spurgeon/?q=272856


„Jednoho dne za mnou přišel jeden džentlmen: „Pane Spurgeone, nesouhlasím s vámi ohledně náboženství. Jsem agnostik.“ „Ano,“ odpověděl jsem, „to je řecké slovo, a jeho přesný ekvivalent je ignorant; jestli se chcete hlásit k tomuto titulu, jen račte.““

Zdroj: http://citaty.net/autori/charles-spurgeon/?q=272855


„Nic nevlévá do člověka život tak jako umírající Spasitel.“

Zdroj: http://citaty.net/autori/charles-spurgeon/?q=272967


„Náboženství založené na lidské autoritě je bezcenné.“

Zdroj: http://citaty.net/autori/charles-spurgeon/?q=1258


„Čtení knih je bez užitku, když tě neuchvátí a nestanou se ti vodítkem.“

Zdroj: http://citaty.net/autori/charles-spurgeon/?q=20271


 

„Bůh pomáhá těm, kdo si nemohou pomoci sami.“

Zdroj: http://citaty.net/autori/charles-spurgeon/?q=272973


 

„Kristus nevykoupil svou církev svou vlastní krví, aby mohl přijít papež a ukrást si všechnu slávu.“

Zdroj: http://citaty.net/autori/charles-spurgeon/?q=272896


 

„Je zvláštní, že jistí lidé, kteří tolik hovoří o tom, co jim Duch Svatý zjevuje, myslí tak málo na to, co zjevil jiným.“

Zdroj: http://citaty.net/autori/charles-spurgeon/?q=272961


 

„[Satan] dovede způsobit, že [lidé] tančí na okraji pekla, jako by byli před branami nebe.“

Zdroj: http://citaty.net/autori/charles-spurgeon/?q=272930


 

„Právě ten sbor, který je světem nejvíce milovaný, je zcela jistě právě ten, který se Bohu nejvíce protiví.“ (C. H. Spurgeon, „How Saints May Help The Devil“, 1859)