Matoušův koutek

Co je Evangelium
Vysvětlení evangelia, jeho pojmu a významu rozličnými způsoby.

K základním pojmům
Základní pojmy, se vlivem dějin a autorit vzdalují původním významům, ztrácejí svou niternou podstatu a nemohou nás uchopit a proměnit. Častokrát jsme je slyšeli a pod různými vlivy je přijímali jako součást naší identity. Věřím, že základní, poctivé vzdělávání, založené na lásce k původním zdrojům, dá zase těmto pojmům moc v nás působit.

Obrana víry
Studium duchovního pozadí různých hnutí, sekt, učení, bludů, projevů a znamení, církví i církevní historie, nás učí schopnosti rozeznávat a dnes, víc než kdykoli jindy, se potřebujeme zorientovat v tomto minovém poli nástrah. Potřebujeme poctivě zkoumat v nás samých motivy naší vlastní víry a nalézt ty pravdy, kterých se můžeme přidržovat a zodpovědně je předávat dál.

Reformace
Stránka je věnována důležitosti reformace v církevních dějinách a ve snaze na ní navázat i v současné době s cílem osvobodit člověka od nánosů tradic a obnovit tak snahu o nápravu, která vede k nepokřivenému, svobodnému pohledu na pravdy zjevené Bohem.

Kazatelé
Uznávaní kazatelé z celého světa a jejich kázání ve videích, textech, mp3.
Podmínkou pro výběr kazatelů pro mě byla důvěryhodnost, zralé a zdravé učení. Nezapletenost s pochybnými směry a zdroji, zkrátka touha sdílet se s kázáními, které budují, nepomatou lidem hlavu, ale mají schopnost jejich mysl změnit, uzdravit, životy proměnit  a odhalit Boha takového jaký skutečně je.

Studium církevních dějin

Konspirace
Alternativní výklad, či pohled na kosmologii, ale i události ve světě oproti oficiálním výkladům.

Boží slovo – Bible
Stránka věnovaná širokému okruhu Bible, z níž vychází jiný pohled na svět a mění naše myšlení a život. Zabývá se její důvěryhodností, výkladem jednotlivých prvků víry, ale i jinými tématy.         

Vzdělávání
O vzdělání, vzdělávání atd. v duchu Komenského pansofického vnímání.

Okultismus a Esoterika
Odhalování podstaty tajných věd a nauk v průběhu věků.

Motivační videa
K zamyšlení a motivaci.